דילוג לתוכן העיקרי

לחזור להתחתן לאחר גירושין שנוצר קשר עם אדם אחר בינתיים

שאלה

שלום עליך מו"ר, זוג שהתחתן כדת משה וישראל ולאחר זמן התגרש ל"ע. לאחר הגירושין, האישה סרה מדרך התורה, והייתה בקשר מלא עם אדם אחר (מגורים משותפים ויחסי אישות) ללא נישואין כדת משה וישראל. לאחר זמן מה היא נפרדה גם מזה האחרון. כעת, חזרה בתשובה מדרכיה הרעים וחידשה הקשר עם בעלה הראשון. האם רשאית להינשא חזרה לבעלה הראשון? או שמא אסרה עצמה עליו עולמית בקשר שהייתה בו לאחר גירושיה?

תשובה

מבחינה עקרונית, היא מותרת לחזור לגרושה, אם באמת לא התחתנה עם השני, רק קיימה עמו חיי מין. מבחינה מעשית, יש לבדוק היטב היטב את אישיותה, ורק אם שבה בתשובה אמתית, הדבר מעשי, ועדיין יש להתפלל לסייעתא דשמיא, כי יש מצבים שבהם טעם החטא, צף ועולה בחיי הנישואין ופוגם בהם.