השתתפות בחתונה

שלום לכבוד הרב
הוזמנתי לחתונה ולבקשת המזמינים - אישרתי השתתפות. נבצר ממני להגיע לחתונה ולא הספקתי להודיע על כך. שאלתי - האם מבחינה הלכתית חובה עליי לתת מתנה כספית (מצד העובדה שאישרתי השתתפות ו"בנו" עלי במספר המנות להזמנה וכעת על המזמינים "לספוג" את ההוצאות)? או שהיה עם זה היא מוסרית בלבד? אודה בתשובתך

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לפי עיקר הדין, אין חייבים לפצות את המארח שהרי לא נכתב בהזמנה, שאם מבטלים, יש להודיע. אולם לפנים משורת הדין, נראה שיש לפצותם בדרך כלשהי. טוב שתשמע הלכה יומית בעניין זה באתר קהילת נצח ישראל באודיו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪