דילוג לתוכן העיקרי

טעימה מהיין במהלך התסיסה

שאלה

שלום לרב
האם מותר לטעון מהיין לפני הסינון האחרון כדי לעקוב אחרי הטעם ואחרי האיכות של היין ולדעת מתי התסיסה נגמרה, וכדי לדעת מתי להעביר את היין המסונן למיכלים, כשזה מתבצע לפני הפרשת תרומות ומעשרות? אשמח אם הרב יסביר את התשובה.
תודה רבה.

תשובה

מטעמת אינה צריכה ברכה. מותר לטעום התבשיל ביום תענית, רק לא לבלעו. ולכן גם כשטועם את הטבל, ואינו בולע, אלא פולט, מותר. כי אין הנאת חחיך, והאיסור הוא כשיש הנאת חיך. אולם כשיש תערובת איסור בהיתר נותנים לגוי לטעום, אף שיכול היהודי לטעום ולפלוט, לא התירו. ולכן דרך אמונה, בהקדמתו לפ"ו מהל' מעשר, בדיניט בל, אסר ליהודי לטעום יין טבל. וא"כ יש צורך בגוי שיטעום, ייצקו לו יין לכוסית, ויטעום, מבלי שיניע או שיצוק הוא את היין.