דילוג לתוכן העיקרי

שאלות בהרמב"ם ומנהג תימן

שאלה

כבוד מורי רצון
1. האם בבדיקות של לפני ואחרי תשמיש, נהגו בהם בתימן? האם מועיל (לה ולו) ניגוב בטישו ולאו דוקא בעד? כי הרי לא מדובר בבדיקה של לטמא או לטהר.
2. האם כשמחליף בית מזוזה יש צורך לברך לקבוע מזוזה?

תשובה

1. איני יודע מה היה בתימן, אפשר בטישו לעניין זה.
2. אם ע"י שמחליף בית המזוזה נעקרה המזוזה, חייב לברך. כגון שהמזוזה היתה בתוך שפופרת, אבל אם המזוזה היתה דבוקה למשקוף, ועליה הונח בית מזוזה, בית כזה כשיוחלף, מאחר והמזוזה קבועה במקומה, אין לברך.