דילוג לתוכן העיקרי

פניה לבית משפט כנגד חברה ציבורית

שאלה

א. האם מותר לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות כנגד חברות ציבוריות כגון חברת התחבורה דן או אגד.
ב. אני פניתי כנגד חברת דן לבית המשפט ופתאום אני מקבל זימון לבית דין ע"י חברת דן (השומרת שבת......) לבית דין בבני ברק (כנראה שגם הם יודעים שיש דין גרמא שבבתי דין פטורים ע"כ), האם אני יכול להמשיך בבית המשפט?
ג. אם צריך דווקא בית דין מי נחשב נתבע/תובע בענין?

תשובה

א -
ג. בדרך כלל חברות כאלה לא מגיעות לבתי דין לממונות, אבל אם הבית דין פנה לבי"ד כזה, לך לשם. ואין זה בטוח שפוטרים בלא כלום בגרמא, או תבקש להתדיין בבי"ד אחר. שהרי גרמא בנזיקין פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים, ועל ביה"ד לומר לחייב, שיש חובה דתית (לא משפטית) לשלם, ומי שאינו משלם, נחשב רשע. ולכן על בי"ד למצוא דרך של שיח גם עם חברות כמו עם חברת דן, כדי לשכנעם שיש עליהם חובה מוסרית לשלם.