הלכות דעות

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
לפי הרב קאפח, בהבנתו ברמב"ם, האם ההלכות המובאות בהלכות דעות שהם הלכות אכילת מאכלים בריאים, הנם חובה מוחלטת או בגדר הנהגה הראויה לת"ח? אוסיף שיש דעה שהאוכל מאכלים לא בריאים הינו אשם בהתאבדות מסוימת ויענש על כך בשמיים על שקיצר את חייו, ועל כך שיכל היה לשמור תורה ומצוות בזמן הזה, אשר קיצר את חייו.
תודה רבה.

תשובה: 

ברור שאסור לאדם לאכול מאכלים שמזיקים ופוגעים בבריאותו. ולכן, לא זו בלבד שאסור לו לאכול או לשתות מאכלות או משקאות שהם מזיקים לבריאות לכולי עלמא, אלא אפילו יש מאכלות ומשקאות שהם טובים לכלל, ולו באופן אישי הם מזיקים, אסור לו לאכלם או לשתותם. אשר להלכות דעות, אכן יש הנחיות של רבינו, בענייני בריאות, אך בעניינים אלו, כדאי להיות מעודכנים לממצאים בימינו, ולכן רכוש את ספר הרפואה של פרופ' חים גמליאל, שמתאם את דברי רבינו עם הממצאים בימינו.

תאריך: 
27/10/17 ז' חשון התשע"ח
x

Audio Playlist