אמצעי מניעה.

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
מה סובר הרב קאפח, האם מותר לעשות אמצעי מניעה, לאחר שהאדם כבר קיים פרו ורבו, מחמת קשיי פרנסה, כפי שכולנו רואים היום, שכמעט אי אפשר לפרנס משפחה מרובת ילדים בימינו?

תשובה: 

לא שמעתי ממנו דעתו בעניין זה. אני מעריך שהיה מתיר, בנסיבות מיוחדות, למי שקיים פו"ר, עם אמצעי מניעה כשר לפי ההלכה, כי לא אחת הוא ציטט את דברי רס"ג שמיקל בעניין זה.

תאריך: 
13/10/17 כ"ג תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist