אמצעי מניעה.

שלום לכבוד הרב.
מה סובר הרב קאפח, האם מותר לעשות אמצעי מניעה, לאחר שהאדם כבר קיים פרו ורבו, מחמת קשיי פרנסה, כפי שכולנו רואים היום, שכמעט אי אפשר לפרנס משפחה מרובת ילדים בימינו?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא שמעתי ממנו דעתו בעניין זה. אני מעריך שהיה מתיר, בנסיבות מיוחדות, למי שקיים פו"ר, עם אמצעי מניעה כשר לפי ההלכה, כי לא אחת הוא ציטט את דברי רס"ג שמיקל בעניין זה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪