ברכות השחר בלי כיסוי ראש

שאלה: 

שלום לרב
האם אפשר להבין מהלכות הרמב"ם שחלק מברכות השחר מברכים בלי כיסוי ראש, עד אשר יגיע לברכת עוטר ישראל בתפארה?
תודה רבה.

תשובה: 

אפשר שכן, ואפשר שלא, כי ייתכן שהיו עוטפים ראשם בעת השינה בצעיפים, שאין דרכו של אדם לילך בהם ביום, ואין ראוי לברך עליהם עוטר ישראל בתפארה. וגם אם ישן בגילוי הראש, בימינו כבר פשט המנהג החשוב מאוד, שלא לילך בגילוי ראש, ושלא לברך או לומר דברי קדושה בגילוי ראש, ולכן יקדים כיסוי הראש ויברך, ואח"כ שאר הפעולות והברכות.

תאריך: 
10/08/17 י"ח אב התשע"ז
x

Audio Playlist