הפרשת חלה בקמח שנילוש במי פירות

שאלה: 

א. האם לפי דעת הרמב"ם והשו"ע עיסה הנילושה במי פירות או ביצים חייבת בחלה בברכה. כי כתוב במשנה במסכת חלה פ"ב מ"ב עיסה הנילושה במי פירות חייבת בחלה. אולם ברמב"ם בהלכות ביכורים פ"ו הי"ב הזכיר דווקא עיסה הנילושה יין, שמן, חלב דבש דהיינו משבעת המשקין חייבת בחלה, בשו"ע לא מצאתי התייחסות לנושא המשקין ומי פירות?
ב. האם נכון לטעון הואיל והקמח היום עובר לתיתה במים לכו"ע יהיה חייב בחלה בברכה גם אם נילוש במי פירות?
ג. מה שיעור הפרשת חלה בברכה היום כי הרמב"ם במשנ"ת כותב ששיעורו משקל קמח חיטים 520 מהזוזים שבמצרים וכוונתו לדרהם כמש"כ בפיהמ"ש מסכת עדויות פ"א מ"ב. כמה הוא משקל הדרהם? והואיל והרמב"ם דיבר על חיטים שבמצרים האם המשקל השתנה הואיל והחיטים מובאים היום מארה"ב וכן האם שיעור משקל הקמח יהיה שונה בכוסמין, שיבולת שועל, שעורה ושיפון?
תודה רבה

תשובה: 

א -
ב. גם אם נילושה העיסה רק במי פירות בלי מים, ונאפתה, חייבת בחלה.
ג. אכן עלולים להיות הבדלים בין החטים של מצרים לשל א"י, או לשל ארה"ב, וכן עלולים להיות הבדל במשקל הסגולי בין חמשת מיני דגן, וכן עלולים להיות הבדלים בין המטבעות בדרהם המצרי שהיה אז, להיום, או דרהם של מקומות אחרים. לכן רבינו, ביכורים, ו, טו, הביא שיעור בנפח, כי כל השיעורים הם בנפח ולא במשקל כי המשקל משתנה בגלל הבדלים במשקל הסגולי. והשיעור בנפח של עיסה שחייבת בהפרשת חלה, היא נפח 43 ביצים בינוניות, וחומש ביצה, אם כן, תכין לך שיעור נפח כזה, והנח בתוכו כל תכולה, סוגים שונים של מיני דגן. וזהו השיעור החייב בחלה. האזן בהלכה יומית אתר קהילות נצח ישראל באודיו, ושם תשמע כיצד תוכל להכין לך מידת נפח של 43 ביצים וחומש ביצה.

תאריך: 
08/05/17 י"ב אייר התשע"ז
x

Audio Playlist