דילוג לתוכן העיקרי

תינוקות שנישבו.

שאלה

שלום עליכם הרב.
שאלתי קודם את כת"ר, מהי דעת הרב קאפח, לגבי, האם זה בסדר להתידד עם חרדים שמבזים רבנים מהציונות הדתית. לצערי כת"ר לא הבין את כוונתי. לא התכוונתי לשאול על רבנים חרדים, אלא על אנשים פשוטים מהציבור החרדי, שלמרבה הצער לא זכו לחינוך השקפתי הולם, ולכן הם פוערים את פיהם כנגד גדולי ישראל, כגון מו"ר הרב דב ליאור שליט"א. אשאל שוב האם הם בגדר תינוקות שנשבו לדעת הרב קאפח, או שבדומה לחילונים הם בגדר עוברי עברות מרצון?

תשובה

בעוונותינו המרובים יש בקרב החרים אשר מתייחסים באופן מזלזל מאוד ברבני הציונות הדתית, ויש גם בקרב הציבור הדתי לאומי, כאלה, שמתייחסים בשלילה ובזלזול כלפי רבנים חרדים. תופעה זו היא נגע רב, ויש לפעול נגד הזלזול ברבנים מכל מגזר, ולהתנהל על בסיס דברי חז"ל, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכל אחד ינהג לפי רבותיו, עד יבוא מורה צדק. ברור שקיומם של גורמים שליליים אלה נובע מחינוך לא נכון שקיבלו, אבל קשה לומר שהם בגדר תינוקות שנשבו, שהרי יכולים הם לפגוש ולהיחשף ולהכיר רבנים מגל מגזר, ויעמדו על האמת. אלא שלצערנו הם מסגלים לעצמם דרך של קנאות שאין לה מקום.