נוסחי תפילה והברות

שאלה: 

לכבוד הרב
1. האם אדם שהתפלל/קרא בתורה/מגילה בנוסח תפילה שונה מהנוסח של עדתו יצא ידי חובה?
2. האם אדם שהתפלל/קרא בתורה. מגילה בהברה שונה מההברה של עדתו יצא ידי חובה? בעקרון אני מניח שהתשובה ל2 השאלות הנ"ל היא "כן". יותר מעניין אותי לדעת מה הטעם והמקור לכך שיצא ידי חובה? נוסח תפילה מילא, אבל בהברות מדובר על הגיה שונה של המילים. אם נגיד שיש רק הברה אחת שהיא הנכונה, אז יוצא שכל מי שמתפלל בהגייה אחרת אמר מילה אחרת המילה אמר או "אוימר" (בהגיה אשכנזית) היא מילה שונה עם משמעות שונה. וכי אם נניח שאדם ימציא עכשיו הברה חדשה לגמרי, עם אופני ביטוי שונים לכל אחד מהעיצורים והתנועות, האם הוא יצא ידי חובתו? שאלה נוספת היא האם דין "אל תיטוש תורת אימך" נוגע גם להברה ונוסח תפילה. כי פשטות הסוגיה של "אל תיטוש תורת אמך" ממסכת פסחים (בני ביישן) עוסקת בחומרות, ובקבלת מנהג חסידות או חומרא שקיבלו בני המקום, שמחייב גם את זרעם. דין זה קשור להלכות נדרים. אבל לא ברור מנלן להרחיב דין זה גם לנוסחי תפילה והברות?

תשובה: 

1. בדיעבד - כן
2. בדיעבד - כן. כי כל היגוי וכל נוסח, שיש לו בית אב במסורות העדתיות, ראוי לצאת בו, בדיעבד. כי לכתחילה חייב אדם לנהוג לפי מסורת אבותיו, וכל שכן בציבור של אותה עדה, שאסור להם מאוד, לשנות מסורת אבותם.

תאריך: 
06/04/17 י' ניסן התשע"ז
x

Audio Playlist