דילוג לתוכן העיקרי

הפרדה בין נשים לגברים באוטובוסים ובמדרכה

שאלה

שלום רב כבוד הרב,
אינני מבינה גדולה במצוות ובמסגרת עבודה בתואר במשפטים נתבקשתי לדון בהלכות צניעות אישה, הקשר בינן לבין הפרדה באוטובוסים בין נשים וגברים, והקשר בין המשפט הישראלי לעיגון מנהג זה בציבור החרדי. מצאתי את דעתו לעניין זה של הרב פיינשטיין. אך בגלל שאני בת להורים תמנים חשוב לי לשאול את דעת כבודו אם ישנו בסיס הלכתי להפרדה זו, ואם לדעתך הדבר הכרחי או שמא מדובר בהחמרה. בנוסף
רציתי לדעת מהו המקור המכתיב את הלכות הצניעות בעניין לבוש האישה.
בתודה מראש, חודש טוב ושמח

תשובה

הצניעות של אבותינו ואמהותינו בתימן אין להן אח ודוגמה. אם באנו להפרדה, לעולם לא היו שמחות, שישבו אנשים ונשים, אלא חדר לאנשים וחדר לנשים. אם באנו ללבוש, הבת, לא זו בלבד שלבושה מכף רגל ועד קודקוד, אלא אפילו כיסוי ראש היה לה לילדה התימניה, מיום לידתה. ולכן אין לנו אלא הלכות הצניעות שמורי ההוראה בימינו מורים, הן ביחס להפרדה, והן ביחס ללבוש, ולואי שנצליח בכך. ביחס להפרדה באוטובוס, יש להשתדל שלא ישבו מעורבים, אבל יש קושי גדול בביצוע הוראות אלה, כי יש בני זוג עם ילדים והבעל האב צריך לעזור לאשתו.