דילוג לתוכן העיקרי

כיסוי ראש לילדה

שאלה

שלום עליכם הרב.
מה סובר הרב קאפח לגבי האם בימינו ילדה שהולכת לבית הספר אביה חייב לחבוש לראשה כיסוי ראש, לכל הפחות פאה? אשמח לפירוט בעיניין.
תודה רבה.

תשובה

מבחינה עקרונית, בוודאי שהוא היה אומר שהיא חייבת בכיסוי ראש מילדות. כפי עיקר הדין. וכפי המנהג שהיה בתימן. אבל מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל היה מעשי, וידע שבארץ אין אפשרות כזו, שהרי גם בבתי ספר חרדים לכל גווניהם ועדותיהם, אינן מכסות שער ראשן רק אחרי הנישואין, ולכן לא דרש זאת כלל.