מזוזה

שאלה: 

ב"ה ב' שבט תשע"ז שלום כבוד הרב רצון ערוסי אם הבנתי כיום את ההלכה אז אין חיוב לקבוע מזוזה איך שבניתי בית. ובספר החינוך כן מדוע? אני מניח שאין חלוקה בין בנית בית לקניה
תודה קטע מספר החינוך מצוה תכג - מצות מזוזה (דברים ו', ט'), ועובר על זה ובנה בית ונתן עליו תקרה ולא הניח בה מזוזה מיד, או ששכר בית בחוצה לארץ או פונדק בארץ ועברו עליו יותר משלשים יום ולא הניח בה מזוזה, (או ששכר בית בארץ ולא הניח בה מזוזה) מיד ביטל עשה זה. ואף על פי שעברה השעה שהיה חייב להניחה, מוזהר הוא לקובעה לעולם בכל עת שידור בבית.

תשובה: 

מדוע לא. אדם שבנה בית וגר בו מיד מתחייב במזוזה, ואפילו בנה בית או שכר בית וגר בהם, חייב מיד לקבוע מזוזה, רק שוכר בית בחו"ל, מתחייב רק אחרי שלושים יום.

תאריך: 
29/01/17 א' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist