דילוג לתוכן העיקרי

תספורת גברים/נשים

שאלה

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, השתתפתי בשיעור השבת ושמעתי שמותר לאיש לספר נשים ולאישה לספר גברים כאשר מדובר במקצוע שלהם, לפי החכם שהעביר את השיעור ההיתר נובע מכלל שבתלמוד שמתיר לבעלי מקצוע כלשהו לעסוק במקצוע שלהם אפילו כאשר במסגרת העבודה יבואו במגע גברים עם נשים. האם נכון הדבר גם מבחינת דעת רבנו? בברכת התורה,

תשובה

אין הוראה זו נכונה כלל ועיקר. לפי ההלכה ספר לגברים וספרית לנשים. המגעים יוצרים קירבה וחיבה, אף שהם נעשים באופן מקצועי ולצורך מקצועי. כלל גדול שאומרים לנזיר ללכת הרחק מן הכרם, כדי שלא יכשל באכילת ענבים.