גילוח לפי שיטת הרב קאפח

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט׳׳א ראיתי משכ׳ הרב שליט׳א על שיטת הרב קאפח זצל שיש איסור מדברי חכמים לגלח במספרים כעין תער. שאלתי – האם יש עוד מקומות ברמב"ם שנקט לשון פטור וכוונתו פטור אבל אסור? נראה מהקדמתו להלכות שבת שהכלל הזה שייך רק להלכות שבת
תודה רבה

תשובה: 

יש גם במאכלות אסורות וכן בקדשים ועוד.

תאריך: 
03/01/17 ה' טבת התשע"ז
x

Audio Playlist