האם כל פוליגמיה זה כת?

שאלה: 

בשבוע שעבר התפרסמה כתבה בתקשורת על כת פוליגמית חרדית. הרבה בעלי תפקידים בבתי הדין הרבניים יצאו נגד ארגון ."הבית היהודי השלם" רבניו תומכים בעניין. אני שוחחתי עם אשתי על כך וקראנו את הפסק של הרב עובדיה ומאוד התברנו לדברי הגאון מוילנא שיש בדבר הזה מעולה גדולה המסוגלת לקרב את הגאולה. לאחר שלמדנו הרבה מקורות נוספים היא מסכימה שאקח עוד אישה. אציין שאני בן לעדת תימן וסבי היה נשוי ל3 נשים מבירור שעשיתי גם הוריו וסבותיו נשאו לפות 2 נשים. אישתי היא מרוקאית וסביה מצד אימה היה נשוי ל2 נשים. האם יש דרך לעשות זאת בלי שישמיצו אותי בפוליגמיה? אני מבין שהחוק מאפשר זאת. לאחר דיון בבית דין ואישור הרב הראשי. למה בכלל הם צריכים להתערב בהחלטה פרטית שמבוגרים מסכימים עליה? למה רבני תימן לא יוצאים כנגד ההשמצות שיש בתקשורת הרי ככה מטילים דופי באבותינו הקדושים שנהגו כך?.

תשובה: 

מבחינה מעשית, במדינת ישראל, יש חוק האוסר פוליגמיה. והרה"ר לישראל החילה את חרם דרבינו גרשום, על כל העדות בישראל. מבחינה עקרונית, מותר לשאת אשה על אשתו, אולם אין זה רצוי, אלא ראה חיים עם אשתך אשר אהבת, בכבוד, שתי נשים, כידוע בדרך כלל, הן צרות זו לזו, ושתיהן יחד עלולות להיות צרה צרורה לבעל. ולכן בפועל, בימי התלמוד, לא נשאו שתי נשים, רק במקרים מיוחדים, וכן גם בתימן, בעיקר בצנעא ובפרבריה, שהיה שם ביה"ד של כל תימן. מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל העיד שלא נשאו שתי נשים כלל, מלבד ארבעה מקרים, בגלל ענין של פריה ורביה וכדומה. ולא היו זקוקים לחרם, אלא תרבות מתוקנת, עם חיי נישואין מתוקנים בין איש לאשתו האחת, שזה האופן הנכון ביותר.

תאריך: 
13/12/16 י"ג כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist