ברכת הגומל

שאלה: 

האם חייל המשרת בחיל הים ויוצא להפלגה צריך לברך ברכת הגומל כל פעם, ללא קשר לסכנה ממשית? במידה ויוצא להפלגה בתדירות (לפחות פעם בשבוע) האם הברכה ג"כ תהיה בתדירות ?

תשובה: 

חייל המפליג בים והגיע ליבשה, מברך הגומל. חזר והפליג והגיע ליבשה, חזור ומברך, אפילו בתוך 30 יום, ואפילו בתוך שבוע.

תאריך: 
01/12/16 א' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist