מנהגי תימן בא"י

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
אני בן לעדת עולי תימן, ברצוני לשאול בקשר לשיטת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שיש לפסוק כשו"ע גם על חשבון מנהגים קודמים כיוון שהוא מרא דאתרא בא"י, מה הסיבה שאני מניח שקיימת שבגללה אנו עדיין אוחזים במנהגי אבותינו גם כשהם אינם לפי דעת השו"ע? אשמח גם למקורות אם ישנם להמשך עיון.
בתודה מראש לכבוד הרב.

תשובה: 

אכן שיטת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שא"י אתריה דמרן השו"ע, וכל הבא אליה, חייב לנהוג כהשו"ע. אולם הוא לא הורה הוראה זו הלכה למעשה, בכל הדינים ובכל המנהגים ולכל העדות, למי שעיין היטב היטב בפסקיו המרובים והחשובים. זאת ועוד, בשו"ת יביע אומר, ח"ג, אה"ע, יט - כ, הוא פסק פס"ד תקדימי בעניין גירושין לבני תימן, תוך שהוא הסתמך על הכלל, שמאחר וא"י היתה אתריה דהרמב"ם, ואח"כ אתריה דמרן, דעביד כמר לא משתבש, ודעביד כמר לא משתבש. ולדעת מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל, שא"י אחרי הרמב"ם גם היום, ולדעתו, מרן פסק את אשר פסק לאלה שאינם מחויבים להרמב"ם ואינם במקומו.

תאריך: 
19/11/16 י"ח חשון התשע"ז
x

Audio Playlist