תפילין

שאלה: 

בס"ד כבד הרב שלום מה קורה כאשר באתי להניח תפילין ופגעתי תחילה בשל ראש (מאן דהוא השתמש בתפילין יום קודם והניחן בנרתיק שלא כהוגן). האם ניתן להניח של ראש ולברך על מצוות תפילין ואח"כ של יד ולברך להניח תפילין? או להחזיר של ראש לנרתיק ולהניח קודם של יד?. במקרה זה איך נתייחס להלכה הקובעת ש"אין מעבירין על המצוות"?
תודה

תשובה: 

לפי מרן, יש להניח בצד תפילין של ראש, ויניח תחילה תפילין של יד, ואח"כ של ראש. ולפי מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל בשיטת רבינו, יניח תפילין של ראש ואח"כ תפילין של יד, עיין רבינו, תפילין מזוזה וס"ת, ד, ט, אות יח, עמ' שמז - ח.

תאריך: 
29/10/16 כ"ז תשרי התשע"ז
x

Audio Playlist