מזוזה

שאלה: 

האם ביציאה לחצר, שהיא גם כניסה לבית למי שיוצא לחצר וחוזר ממנה, צריך להתקין מזוזה? אמנם, אפשר להיכנס אל הבית דרך החניה אל החצר ומשם אל הבית, אך אין זו דרך מקובלת.

תשובה: 

אם החצר סגורה, ואין שום כניסה מרה"ר לחצר, הריהו כמו פתיו, ואין קובעים מזוזה בכניסה מאותה חצר לדירה. ולא מהדירה לאותה חצר. ואם החצר פתוחה לרה"ר, הרי שיש לקבוע מזוזה, בימין הנכנס מן החצר לדירה. ולכן, מאחר ואפשר להיכנס לחצר מרה"ר דרך החנייה, הרי שיש לקבוע מזוזה, בכניסה מן החצר לדירה. ואם החנייה היא חדר, יש לקבוע מזוזה בכניסה לחנייה, ומן החנייה לחצר ומן החצר לדירה. כי כולם כמו מבואות לדירה.

תאריך: 
11/09/16 ח' אלול התשע"ו
x

Audio Playlist