להישען על שולחן בתפילה.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
מה סובר הרב קאפח, לגבי אדם שחייב לאחוז בידיו את הסידור, כיוון שהוא נוטה להיסגר כשמניחים לו, והילכך הוא אינו חייב להניח את ידיו על ליבו בזמן תפילת העמידה. האם בכזה אופן יוכל להישען על דבר כל שהוא בזמן התפילה, או שמא יש בכך מניעה?
תודה רבה.

תשובה: 

לא לגמרי הבנתי את התיאור שתיארת, אך אכתוב הדברים הבאים: לכתחילה, אסור לאדם להישען בשעה שעומד בתפילה שמונה עשרה, וכן אסור לו להחזיר דבר מה בידו, אלא צריך לעמוד לפני ה' כשידיו על לבו. אולם, מי שאינו יכול בגלל מצבו הבריאותי וצריך להישען, מותר לו להישען. וכן מי שאינו יכול להתפלל בלי סידור, ואין לו היכן להניח את הסידור רק בידיו - מותר. כדאי לך להאזין להלכה יומית בעניין זה באתר קהילת נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
04/09/16 ל' אב התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist