דילוג לתוכן העיקרי

פרשת השבוע "מסעי"וערי המקלט

שאלה

ידוע כי הרוצח בשגגה יכול להימלט לעיר מקלט לשם הגנה מפני גואל הדם. לפי הבנתי מהמפרשים תלתה התורה את האפשרות של גואל הדם לנקום ברוצח בשגגה בכך שיוכל להמלט לעיר המקלט.. אם כך אז מה היה הדין שלא היו ערי המקלט ולו גם בתקופה שאין ערי המקלט שבעבר הירדן קולטין עד שיופרשו כולן... האם אז הרוצח בשגגה ישאר חשוף לגואל הדם?

תשובה

כשאין דיני ערי מקלט חלים למעשה, אסור לגואל הדם לפגוע ברוצח כלל. גם כשדיני ערי מקלט חלים למעשה, גואל הדם צריך לדעת, שהוא מסכן גם עצמו, שכן הרוצח בשגגה רשאי להגן על חייו מפניו.