קימה והשתחוויה בברכו.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, האם לדעת מארי יוסף קאפח, יש חיוב להשתחוות, כשעומד, אם שומע ברכו, וכשיושב לקום מעט?
תודה רבה. תזכו למצוות..

תשובה: 

אין חובה לעמוד ולשחות בברכו. וכך נהגו אבותינו ונוהגים אנו עד עצם היום הזה.

תאריך: 
30/07/16 כ"ד תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist