דילוג לתוכן העיקרי

מחלוקות - סנהדרין

שאלה

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אני, ב"ה, זוכה להיות אחד מתלמדי מארי יסוף וגם שלך ואני קורא בתשובות של כבודו הרבה פעמים דברי צער - וגם שומע זאת בשיעוריו - על כך שאין סנהדרין. לפני כמה שנים ניסו מספר חכמים להקים סנהדרין ואז פניתי למארי בשאלה על אי הצטרפותו אליו ומארי השיב לי שהתהלך לא נעשה כפי שהיה צריך להעשות. יש לי חבר שפנה לרב זייני שליט"א מחיפה וקיבל תשובה דומה. אני מאמנין באמונה שלמה שיש חכמים כמו מארי שלט"א ורב זייני שליט"א שראויים להיות בהרכב הסנהדרין, אני מאמין שיש הרבה בין חכמי ישראל בארץ הקודש כאלה ואני לא מבין למה במקום להצטער על כך שאין סנהדרין לא קמים חכמים כמוך ועושים כל מה שדרוש להקמת סנהדרין בהתאם לדרישות ההלכה. אנא ממך כבוד המארי רצון ערוסי הלוי שליט"א להסביר לי מה מונע מכבודו לעשות מעשה, הרי אמרו חז"ל: "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש." בברכת התורה,

תשובה

יקירי, מי לנו יותר מרבינו שהניח את היסוד מבחינה הלכתית, לחידוש הסנהדרין. אבל דייק היטב היטב בדבריו בפיהמ"ש סנהדרין, א,
ג. ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח, וזה יהיה מסימניו... וזה יהיה בלי ספק, כאשר יכשיר ה' לבות בני אדם, וירבו במעשה הטוב, ותגדל תשוקתם לה' ולתורתו, ויתרבה ישרם לפני בוא המשיח". אם כן זקוקים אנו לתמורה רוחנית גדולה ויסודית בקרב עמנו, הדתיים והלא דתיים, כדי שנוכל לחדש את הסנהדרין.