קול באשה ערווה.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי קול באשה ערווה. האם זה דווקא בשראה אותה פעם אחת, או שמא מותר אפילו כשראה אותה, וכל האיסור הוא דווקא כשרואה אותה כשהיא שרה, וכדעת הגר"יש אלישיב זצ"ל?
ב. מה הדין כשראה אותה בתמונה, האם גם אז הדבר נחשב שראה אותה בפועל והדבר נאסר, או שמא הדבר מותר וכדעת הגר"ע יוסף זצ"ל? (בפסק הלכה שני שחוזר בו מהפסק הראשון שפסק ביביע אומר חלק א' סימן ו')

תשובה: 

מהתשובה של מארי הוא אוסר לשמוע קול זמר אשה ששרה בביתה הסמוך לו, אע"פ שאינו רואה אותה, ואינו מכירה. אבל כנראה שניתן להקל בשומע קול זמר אשה מרדיו, או קלטת, כי אינו הקול המקורי של האשה.

תאריך: 
21/07/16 ט"ו תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist