בורר בשבת.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, האם זה נכון, שלדעת מארי יוסף קאפח, אין בורר בשבת, אלא רק בדבר שגידולו מהקרקע, או שהוא גידולי גידולי קרקע. כמו חלב.
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

אכן הרב השיב לר' תמיר תשובה בעל פה, והיא מוקלטת, ונראה שדעתי בשיטת רבינו, שאין ברירה אלא בגידולי קרקע או גם בגידולי גידולים, ואין בורר בכלים או בבגדים וכיו"ב.

תאריך: 
09/07/16 ג' תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist