הזכרת שם ה'

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי הזכרת השם, 'אלוהים', כשאדם משיח עים חברו. האם זה מוגדר כהוצאת שם שמים לבטלה? או שמא רק אם מזכיר את שם אדנות, זה מוגדר כהוצאת השם לבטלה?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

גם השם הזה אסרוהו בסתם שיחת חולין, ולכן ציטטו פסוק או דברי חז"ל בלי שכינו שם זה. אלא נהגו לומר, השם. ובכתובים, כתבו אלודים, ולא אלוקים. ובכל מקרה לא נהגו לומר בפיהם אלוקים ולא אלודים.

תאריך: 
08/07/16 ב' תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist