הציון בטבריה.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול האם הקבר המיוחס לרבינו מאור ענינו הרמב"ם, הנמצא בטבריה, הוא אכן קברו או לא?

תשובה: 

זה לא מן הדברים שכל כך מעניינים אנשים שאדוקים במשנת הרמב"ם. דברי רבינו בכל תחום שכתב הם לנו לאור, לחיי אמת ונצח, וכל הפורש מדבריו, כפורש מן החיים, כי רבינו, בגין אישיותו, לא מת, וחיותו הנצחית היא בתורת החיים שלו, שהיא לנו לחיי עד.

תאריך: 
03/07/16 כ"ו סיון התשע"ו
x

Audio Playlist