סמארטפון וצדקה - לדעת רבנו

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
1) מה דעת רבנו על החזקה ושימוש של סמארטפון (כדוגמת האייפון וכיו"ב)?
2) אין אני מוצא דרך כיצד לקיים מצוות צדקה מדאורייתא לדעת הרמב"ם, שהרי לפי מה שאני רואה רוב ככל האנשים שאני מכיר (גם אברכים) מסתדרים מבחינת דיור, אוכל, ביגוד וכיו"ב. מה עושים?
בתודה מראש,

תשובה: 

1. איני מכיר מכשירים אלו, אבל כפי שנאמר לי, ע"י מכשירים אלו יכולים להגיע בנקל למ"ט שערי טומאה, כשם שיכולים להגיע למ"ט שערי חכמה. ולכן אין להתיר שימושם לצעירים ולצעירות, רק לבוגרים, שהם יראי שמים, שיראתם קודמת לחכמתם, שזקוקים למכשירים אלו לצרכי מלאכתם או שליחותם.
2. יש חולים הנתונים בסכנת חיים, ואשר זקוקים לסכומים גדולים לצורך טיפולים רפואיים, וכן הכנסת חתן וכלה, אם הם צנועים בהוצאותיהם, אבל זקוקים לכספים לצרכים מאוד חיוניים, כדי שייכנסו לחופה ולקידושין, וכדי שיתקיימו כבני זוג, שדרים ביחד.

תאריך: 
16/06/16 י' סיון התשע"ו
x

Audio Playlist