תפקיד תורני ציבורי לכהן שהחזיר גרושתו

שאלה: 

שלום. האם כהן שהחזיר גרושתו וחי עמה באיסור גמור (והוא עומד במרדו אף שיודע ההלכה) כול להיות גזבר בבית הכנסת (תפקיד שמצריך נאמנות) או לערוך השכבות או תפילת מי שבירך? זאת לנוכח דעת מרן השוע בחו"מ לד, אבן העזר ו, ו וכיו"ב.
תודה

תשובה: 

אכן, כהן שהחזיר גרושתו וגר עמה באיסור גמור, הוא בכל רגע נתון עובר עבירה, כי חייב הוא לגרש אותה. ולכן אינו ראוי להיות ממנהיגי הקהילה, לא גבאי ולא חזן וכיו"ב, עד שיחזור בתשובה. ומאחר ולצערנו, עניין זה פרוץ בימינו, אעתיק את דברי מרן השו"ע, אה"ע, ו, ו, "כהן שנשא אחת מהפסולות, היו מחרימין אותם, וכל הנושא ונותם עמהם, וכיוצא בחומרות אלו, עד שיגרשנה". ועיין באוצר הפוסקים, שם, ס"ק לה, אם לאסור על אשתו לטבול, אבל מחרימין אותה. ודברים אלו צריכים להדהד, לכל קהילה קדושה, לבל תעמוד בראשה ובמנהיגיה בני אדם שעוברים על עבירות ביודעין, ובריש גלי. כי יש בכך חילול ה'.

תאריך: 
05/06/16 כ"ח אייר התשע"ו
x

Audio Playlist