מתן גט

שאלה: 

שלום רב, מדוע התורה העדיפה את הבעל על פני האישה במתן הגט ונדרשת הסכמתו ורצונו ולא נדרשת הסכמתה ורצונה?

תשובה: 

מבחינה עקרונית, לכאורה אפשר שהאישה תקדש, והאישה תגרש, אבל מבחינה מעשית, לפי דין תורה, הבעל המקדש חייב במזונות אשתו (אשתו לא חייבת במזונותיהם), וחייב במזונות בניו ובנותיו (האמא לא חייבת). הבעל חייב לעבוד בשביל לפרנס. האישה לא חייבת לעבוד, מלבד מלאכות הבית וכן על זו הדרך. וזו רק נקודה אחת למחשבה.

תאריך: 
30/05/16 כ"ב אייר התשע"ו
x

Audio Playlist