שירות בצבא

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מהי דעת מארי יוסף קאפח שאני תלמידו, לגבי אדם דתי, האם עליו לשרת בצה"ל, או שמא עדיף שילמד תורה? והאם אין לחשוש לדברי פריצות שיש בצבא? כיצד לנהוג בנידון דידן?
ב.
רציתי לדעת האם יש לרב מושג האם מארי חיים כאסר ומארי חיים סינוואני השתייכו לציונות הדתית ומה דעתם על יום העצמאות והשירות בצה"ל?
תודה רבה לכם. תזכו למצוות.

תשובה: 

א. לענ"ד, לפי מארי יש להתגייס לצבא, אבל מי שירצה ללמוד בישיבה תורתו אומנותו, באמת, רשאי. ברור שמבחינה מעשית, כל שירות צבאי שכרוך בפגיעה דתית, פריצות ועוד, מארי בודאי היה מסתייג ממנו.
ב. אף רב תימני, מאלו שעלו מתימן לארץ, לא השתייך לציונות הדתית הפוליטית, אלא הם המייצגים האמתיים של אוהבי ציון ואוהבי ארץ הקודש, ומאמינים שארץ הקודש לעם הקודש עפ"י תורת הקודש.

תאריך: 
20/05/16 י"ב אייר התשע"ו
x

Audio Playlist