גילוח בחול המועד

שאלה: 

שלום לכבוד הרב רצון ערוסי הי"ו יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים בתשובות הרב בנושא גילוח בחול המועד ראיתי שהנושא מאוד דחוק והרב מביא שרוב הפוסקים מחמירים שלא להתגלח. גם כשהרב מביא את דברי מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל הרב מסייג שרק בסם ולא במכונה. הרב מביא את הנודע ביהודה אולם יש אומרים שהוא חזר בו ויש אומרים שלא. גם הרב פיינשטיין זצ"ל התיר בדוחק גדול. הרב מביא תמיד שמדובר שחכמים גזרו רק על תספורת. אולם כמעט כול הפוסקים הסכימו לאסור בכול תוקף. הייתי מעוניין לקבל את דעת הרב עצמו בנושא. תזכה לשנים רבות ולהגדיל תורה ולהאדירה

תשובה: 

לענ"ד הדעה שהגזרה היתה על גילוח שער הראש, ולא על שער הזקן, היא שנראית לי.
א. בי בזמנם לא גילחו שער זקנם.
ב. כי תכלית הגזירה כדי שלא ייכנסו ליו"ט והם מנוולים בשערם, וגזירה כזו אינה הולמת גילוח זקן, הואיל ובד"כ מתגלחים יום יום, או למרבה בדחייה של יום. ואם כן, גם המתגלח בערב יו"ט ראשון, כבר בחול המועד הוא מתנוול ומצטער, וכיצד ייכנס ליו"ט האחרון כשהוא מנוול.
ג. למרות שזו דעתי, איני מעיז להורות היתר, בגלל שרוב מורי ההוראה אוסרים, כי מי אני לעומתם.
ד. אולם למנוהגים כמו הרמב"ם, מאחר והרמב"ם בפירוש המשני במו"ק, כותב במפורש, גילוח שער הראש, וכיון שמורה הוראה ענק כמו מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל הורה להיתר, כל הרוצה מהם, לסמוך על הוראתו, רשאי הוא לסמוך, כי יש לו אילן גדול להיתלות בו.

תאריך: 
08/05/16 ל' ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist