בלדי שמתפלל אצל שאמים או ספרדים

תשובה: 

כלל גדול לכל יהודי שמתפלל בבית כנסת שאינו לפי מנהג אבותיו, זה יכול להיות גם לגבי תימני, אצל אשכנזים או ספרדים, וכן ספרדי אצל תימנים או אשכנזים, או אשכנזי אצל תימנים או ספרדים, שבכל חלקי התפילה הנראים והנשמעים, ינהג כמנהג המקום, ובתפילת לחש כמנהג אבותיו.

תאריך: 
04/05/16 כ"ו ניסן התשע"ו
x

Audio Playlist