הנחת תפילין דיד

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
ראיתי אצל הזקנים בבית הכנסת (תימן בלאד) שמלפפים את התפילין דיד באצבע האמצעית בפרק העליון האמצעי והתחתון ולא כמו שראיתי בהלכה אחת באמצע ושתיים למטה, ברצוני לשאול איך לנהוג? בהערכה ותודה רבה.

תשובה: 

לפי עיקר הדין, לכתחילה יש לכרוך הרצועה באצבע האמצעית. וזו נקראת קשירה תמה. ולא נתבאר בתלמוד כיצד כורכים. גם בשו"ע, כז, ח, לא נתבאר כיצד, אבל פוסקי ההלכה ט"ז ומ"א הביאו בשם ספר הכוונות להאר"י כיצד לכרוך. המנהג הנפוץ הוא מה שכתב שת"ז, שם, ס"ק יט, וכן מהרי"ץ, מעיל קטון, סימן ד, ס"ק יט, כריכה אחת בחלק האמצעי של האצבע האמצעית, ושתי כריכות בחלק השלישי של האצבע האמצעית, שאע"פ שמהרי"ץ כתב שאין לשנות, אי אפשר לומר שהללו שכורכים כריכה בכל פרק באצבע האמצעית אין להם על מה לסמוך.

תאריך: 
04/04/16 כ"ה אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist