מספר שאלות

שאלה: 

שלום לכת"ר,
1. אדם שמתפלל ביחידות, מה בדיוק הוא אומר בקדושה דיוצר? "קדושת ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו לאל ברוך.." או "קדושת ה'... והאופנים וכו' ברוך כבוד ה' וכו' לאל ברוך..."?
2. מה אומר ביחידות בקדושה דסדרא?
3. כיום מומלץ לאדם לשתות גם אם אינו מרגיש תחושת צמא בגלל שינוי המזונות וכו', האם זה משפיע על ברכה? כלומר האם מה שאמרו שאין מברכים על המים כשלא מתכוון לרוות צמאונו זה דוקא כששותה כדי לבלוע כדור וכיוצ"ב? או שמא על כל שתיה שאין בה הנאת החיך או תחושת רוויה? האם במצב של ימינו כשחוש הצמא נחלש ואנשים יושבים יום שלם במשרד בלי לשתות ומגיעים כמעט לידי התיבשות גם נאמר זאת?

תשובה: 

1. אומר "קדושת ה'... והאופנים וכו"'.
2. היחיד אומר "אתה קדוש ושמך קדוש" הקדושה נאמרת רק ע"י שליח ציבור.
3. אכן ההלכה היא שהשותה מים לצמאו, מברך שהכל. אבל יש הנחת יסוד שבדרך כלל כל שתיית מים היא לצמאו, אלא אם כן ידוע ששותה את המים כדי להקל על בליעת אוכל גס, או תרופה, או צורך אחר, שאז אינו מברך, ולכן כל השותים מים בימינו, מדי פעם בפעם לפי המלצת הרופאים, מחשש התייבשות, או כדי שלא ייווצרו אבנים בכליות וכיו"ב, ששתיות אלו הן בכלל שותה לצמאו ומברך ובמיוחד חיילי צה"ל שצריכים לשתות תמיד, מחשש התייבשות. ולכן לענ"ד, לא זכיתי להבין דברי ידידי, הרב רבינוביץ' שליט"א, שפטר חיילים מלברך שהכל, בגלל ששותים תמיד, אף שאינם צמאים. הובאו דבריו בספר ברכת משה, פרק ח, סעיף ו, בסוף הערה
1.

תאריך: 
04/02/16 כ"ה שבט התשע"ו
x

Audio Playlist