שינוי נוסח תפילה משאמי לבלדי

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
עד שעברתי מגורים התפללתי בנוסח שאמי. וכששיניתי את מגורי עברתי להתפלל בנוסח בלדי בהתאם לנוסח שנקבע בבית הכנסת שבשכונה. אך כשהייתי מתפלל ביחיד (כשאני יוצא מוקדם מאוד לעבודה) המשכתי על פי ההרגל להתפלל בשאמי. לאחרונה ראיתי שאני מתבלבל בין הנוסחים התחלתי להתפלל בנוסח בלדי גם ביחיד. (חוץ בברכות המזון, מעין שלוש הבדלה אומר כהרגלי בנוסח שאמי) כבוד הרב יסלח לי על אריכות הדברים היות מצד אחד רוצה לשמר את נוסח אבותי, ומצד שני יש לי רצון להתפלל כמנהג המקום. אך איני רוצה לפגוע בכבודו של אבי ע"ה היה מתפלל במושב בנוסח שאמי (לא היה נוסח אחר) למרות שבחגים היה מתפלל מתוך התכלאל (בלדי) והיות והוא ואחיו היו שליחי ציבור הנחילו בבית הכנסת מספר פיוטים מתוך התכלאל ואף ובערוב ימיו ראיתי שהוא מתפלל את האשמורות באלול מתוך תכלאל. איך הכי נכון לי לנהוג, כבוד הרב? אני מתלבט מאוד
תודה מראש

תשובה: 

בנסיבות שבהן אתה מצוי, שיש רק ביכנ"ס בלדי, אתה רשאי להתפלל בלדי, גם ביחיד, ואין זה פוגע בכבוד אביך:
א. משום שאתה מתנהג לפי אביך שבשמים, ואביך שבשמים הורה לך מצד אחד לכבד מורשת אביך, ומצד אחר, שכשאין לך תנאים להתנהל לפי מורשת אביך תתהל לפי מורשת אחרת, שהיא היום המסגרת הרוחנית היחידה שלך.
ב. הרי גם אביך היה מטולטל בין שתי המסורות. יתירה מזו, גם אם מישהו עם מורשת אב מסוימת (שאמי, בלדי, ספרדי, אשכנזי) שנקלע למציאות שיש לו מסגרות שונות, האחת לפי מורשת אבותיו, אבל מסגרת שהיא חלשה מבחינה רוחנית, אין שיעורי תורה, לא מדקדקים במצוות, ויש לו מסגרות אחרות טובות יותר, לומדים תורה, מדקדקים בעשיית מצוות ונזהרים מן האיסורים, מותר, ואולי חובה יש בדבר, שאדם ינהג, לפי מורשת אחרת, שאינה מורשת אבותיו, ובלבד שיהא הוא ובני ביתו יראי ה' בנים לאביהם שבשמים.

תאריך: 
24/01/16 י"ד שבט התשע"ו
x

Audio Playlist