תשמיש אחר בית הכסא

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
האם צריך להמתין שיעור של הילוך חצי מיל (כ 9 דקות) בין יציאה מבית הכסא לבין תשמיש? קראתי בספר דרכי טהרה " הבא מבית הכסא אל ישמש מיטתו עד שישהה שיעור הילון חצי מיל (כ -9 דקות) מפני ששד בית הכסא מלווה עמו. ואם שימש הווי ליה בנים נכפים. ודווקא בית הכסא קבוע, אבל הנפנה לצרכיו בשדה או בבית כסא עראי אינו צריך להמתין" כמובן שאני מדבר על שירותים רגילים שנחשבים כבית הכסא קבוע ולכן האם יש לחשוש לכך ולחכות כ 9 דקות או שאין צורך לחשוש לכך?
תודה מראש.

תשובה: 

המקור לזה גמרא, גיטין, ע,
א. עיין שו"ת יביע אומר, ח"ח, או"ח, א, אות
ב. שחששות אלו היו רק בבתי כסא שהיו בשדות, ולא בזמנינו שהם בבתים, והם נקיים. והרמב"ם, דעות, ד, יט, כתב, ויבדוק נקביו (=צרכיו, בית הכסא) קודם בעילה, ואחר בעילה, ונראה שמדין בריאות נגע בדבר.

תאריך: 
03/01/16 כ"ב טבת התשע"ו
x

Audio Playlist