ספר תורה

שאלה: 

לכבוד הרב היקר שלום עליכם! לדעת רבנו הרמב"ם: אם הוצאנו ספר תורה ומצאנו שהוא רחוק ממקום שיש לקרוא בו, ויש לגללו ולהטריח את הציבור. האם מותר להחזירו ולהוציא את הספר המתאים? כמו כן האם יש להקל כשהספר שהוצא בראשונה אינו כשר לדעת רבנו. כלומר, אינו גוויל ועיבודו נעשה שלא כהלכת רבנו. בברכה נאמנה

תשובה: 

א. יש להיזהר גם בכבוד התורה וגם בכבוד הציבור. ולכן לכתחילה יש לדקדק ולהניח על הספר תורה שלט, ובו כתוב לאיזו קריאה הוא מיועד, לשבת, למועד, לרה"ש וכיו"ב. אבל אם בכל זאת אירע והוציא ס"ת שאינו מכוון לקריאה הנדרשת, אם הגלילה תהיה מאוד מרובה, באופן שיהיה טורח לציבור, בעמידה מרובה, וכן אם דחוקים הם בזמן, יש להחזיר את הס"ת להיכל, וליטול את הספר המתאים.
ב. אם הס"ת שהוצא מן ההיכל פסול, לפי רבינו, מותר להחזירו להיכל וליטול ס"ת כשר לפי רבינו, מן ההיכל.

תאריך: 
17/12/15 ד' טבת התשע"ו
x

Audio Playlist