הלכות משיח

שאלה: 

לכבוד הרב,
מה המקור של הרמב"ם לסימני הזיהוי של המשיח בהלכות מלכים פרק י"א?

תשובה: 

אני משיב לך כשאני בנסיעה. אבל, בכלל, להרמב"ם יש מקורות תלמודיים לרוב, ככל דבריו. תוכל לעיין בנושאי כליו, על אותו פרק, ותראה את המקורות, במיוחד פירושו של מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, וכן של הרב רבינוביץ יד פשוטה.

תאריך: 
14/12/15 ב' טבת התשע"ו
x

Audio Playlist