דילוג לתוכן העיקרי

גזל בעבודה?

שאלה

שלום רב לכבוד הרב,
אני עובד בעמותה פרטית. זוהי משרה שהתשלום עליה גלובלי, דהיינו, אינני מקבל תשלום נוסף (כפי שקובע החוק) על שעות נוספות ולא מנכים לי סכום כלשהו במידה ואינני מגיע למספר שעות התקן שלי (בתנאי, שהחריגה איננה קיצונית - משהו כמו עד 15 שעות חודשיות פחות או יותר). שוחחתי על הנושא עם המנהל הישיר והוא אישר לי להחתים שעון נוכחות גם כאשר אינני נמצא במקום העבודה בפועל (וזאת על מנת להגיע לרף שעות התקן) ובתנאי שאסיים את כל מטלותיי לאותו החודש (גם אם אעבוד בבית שעות נוספות על מנת להשלים את החסר). הסכמתי לתנאו. ארצה לציין, כי המנהל החליט על כך באופן אישי ולא התייעץ עם בכירים ממנו \ מנהל העמותה בעניין זה. בשקלול כל הנ"ל, האם אני יכול לפעול באופן שכזה ולהחתים שעות נוכחות:
א. כאשר אני נמצא בביתי ועוסק גם בצרכי העבודה?
ב. כאשר אינני נמצא במקום העבודה בפועל ובמידה ואני מקיים את תנאו של המנהל? אשמח אם כבוד הרב יתייחס לשני הסעיפים בנפרד.
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה

אתה כפוף למנהל העבודה שלך, ואינך אמור לתקוף אותו, אם הוראותיו מגובות ע"י מנהלי העמותה הבכירים.