שאלות שונות

שאלה: 

לק"י יורנו רבינו כי יש לי כמה ספקות 1- ראיתי בתשובת הרב לשאלה גבי תפילין בתענית ציבור. אצלנו בבית הכנסת מקפידים מאד להתחיל להתפלל ערבית 20 דקות אחרי השקיעה. במקרה כזה האם יש להרות לקהל להוריד את התפילין לפני שיצאו הכוכבים ולא ישאירו אותם עד כימי השמים על הארץ? 2- במידה והם ישאירו את התפילין עליהם ויצאו הכוכבים (אעפי שהתחילו להניחם מבעוד יום) אזיי הם מבטלים לא תעשה או עשה? 3- לפי דברי הרב בתימן היו בדרך כלל מתפללים ערבית קודם צאת הכוכבים? 4- האם בעניין חליצת התפילין קודם צאת הכוכבים הקפדו כך בכל המחוזות בתימן?
תודה רבה וה' ידרכנו על דרך האמת ושכרו כפול מהשמים

תשובה: 

1. למה אתה קורא שקיעה? כי שקיעה לפי רבינו היא צאת שלושה כוכבים בינוניים. ואם כוונתך להסתלקות כדור החמה מן הרקיע, אין שום בעיה ב 20 דקות לאחר מכן.
2. אין לחשוש למקרה נדיר. 3-4. אין לי ידיעה, מה היה בדיוק שם.

תאריך: 
05/08/15 כ' אב התשע"ה
x

Audio Playlist