מנהג תימן בענין הנחת תפילין בתענית

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
מאין שורש המנהג התימני שאין מניחין תפילין בתפילת השחרית בתעניות? האם זה כך בכל התעניות או שמא יש הבדל ביניהן? האם אפשר להניח גם בבקר וגם במנחה ?

תשובה: 

לפי עיקר הדין, יש להניח תפילין גם בשחרית של תשעה באב. אלא שהיו קיהלות בישראל שנהגו שלא להניח תפילין בשחרית, כמו אבל, שאינו מניח תפילין ביום הראשון. ומנהג זה אומץ ע"י יהודי תימן לפני כמאתיים שנים.

תאריך: 
06/07/15 י"ט תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist