דילוג לתוכן העיקרי

צניעות בבית

שאלה

שלום לכד' מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, בנותיי ב"ה צנועות, אך אינן חושבות שחובתן ללבוש צנוע היא חלה גם כאשר הן בבית. לדעתן כאשר הן בבית מגיע להן חופש והן יכולות להסתובב עם מכנסיים קצרים, שרוולים קצרים - טפח מהכתף - וצוורונים שהן כה גדולים שכתף אחד תמיד נחשף מפאת רוחבן. כאשר אני מסביר להן שאין הבדל בין היותן מחוץ לבית להיותן בבית הן לא מסכימות כי לדעתן אסור שגבר זר יראה אותן פן ירגיש משיכה להן עקב התלבושת הלא צנוע, אבל בבית אין גבר זר כלשהו לכן מותר להן "להשתחחר" מחובת התלבשות הצנוע "החונקת" אותן לדעתן. אנא ממארי לנמק להן את העומד מאחורי חבות בנות ישראל להתלבש צנוע. אגב, גם מרגיז אותן שגבר יכול ללבוש לא צנוע, ואפילו ללכת ללא חולצה כלל. בברכת התורה, אליעזר

תשובה

מבחינה עקרונית הן צודקות. מבחינה מעשית, "השתחררות" מלבוש צנוע בבית, גורר אחריו שחיקה ביחס ללבוש צנוע, כשיש זרים, זהו דרכו של עולם.