דילוג לתוכן העיקרי

דעות להלכה

שאלה

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, תלמיד חכמים אמר בשיעור אצלנו שאין לפסוק הלכה כאשר הנדון הוא דעה, זאת אומרת "גישה למאורע המתרחשת או התרחשה", כגון "גרוש אחינו מגוש קטיף". הוא עוד הוסיף שכאשר מדובר ב"דעות" לגבי אירועים כאלה "אלו ואלו דברי א - להים חיים". האם זו גישה נכונה, מקובלת ורוווחת אצל חכמי הדור שלנו? בברכת התורה, אליעזר

תשובה

אכן כן. אין הכרעות הלכה בדברים כאלה, כי לעולם ימצאו דעות חלוקות בעניינים כאלה. ורק בענייני אמונה הקשורים עם אחד משלושה עשר עיקרים, לפי רבינו, צריכים לדחות כל דעה שהיא מתנגשת עם אחד משלושה עשר עיקרי האמונה.