ה' ושכינתו

שאלה: 

שלום כבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, כבוד מארי השיב לשואל שבמשכן לא היה ה' עצמו אלא שכינתו. איך ניתן להבין ולהסביר לבני נוער השואלים על כך שישנו ה' עצמו - שלא היה במשכן או במקדש - אך הייתה בשניהם שכינתו. הרי שנשמע כשניים באחד, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אחד בלבד. איך ייתכן לחלק אותו לעצמו ושכינתו? גם זה נשמע מוזר שאומרים לגר צדק שבא לחסות תחת כנפי השכינה, הלא טוב/נכון יותר לומר שהוא בא ליטול בקיום התורה ומצוותיה? בברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

ר' אליעזר היקר! כשהייתי קטן חשבתי לתומי, "ארדה נא ואראה", שהקב"ה יורד מכסאו שבשמים, אל הארץ ובודק ובוחן, "הכצעקתה הבאה אלי, עשו כלה". וכן בחטא העגל, "הרף ממני ואשמידם", שה' אמר למשה, שלא יחזיקו ויעכבו מלפגוע בישראל ויענישם. ככל שהתבגרתי ולמדתי, ידעתי שה' אין לו גוף, ואינו דמות הגוף, וכבודו מלא עולם, ואז נאלצתי לחפש פירושים על ארדה נא, וכן הרף, ומצאתי בדברי חז"ל. וכשהתבגרתי יותר ויותר ולמדתי יותר ויותר, למדתי שגם דברי חז"ל טעונים פירוש בושם, עד שהיום ב"ה הדברים מוסברים לי באופן הולם. כל הנ"ל כתבתי לך, כדי שנדע, כי אכן יש גילים שאין להם כולת לקלוט מושגים מופשטים, ולכך התורה מגשימה את ה', כדי להקל על הבנה אמונית בסיסית, לחסרי דעת. אך ככל שגדלים מסבירים להם, עם פחות הגשמה ישירה, לה', כגון שכינת ה', כבוד ה'. ואין ספק שבתחילה יבינו זאת כריבוי ח"ו, ואין ברירה, ההכרח לא יגונה, אך ככל שיתבגרו יבינו שמושגים אלו, שכינת ה', כבוד ה', הם ביטויים אליגוריים, כדי למנוע הגשמה וריבוי.

תאריך: 
08/06/15 כ"א סיון התשע"ה
x

Audio Playlist