שירות לאומי או צבאי

שאלה: 

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, איך ניתן לנמק את האיסור להתגייס לצבא לנערה שחונכה כך שמטבע הדברים תבקש פטור משירות צבאי כדי לשרת בשירות לאומי ובסופו של דבר היום - לאחר קבלת צו ראשון והתייצבות בלשכת הגיוס - שוקלת ברצינות להתגייס לצבא, אוליי כדי לשמש כ"מורה חיילת" או משהו כזה שאינו תפקיד קרבי? בברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

מבחינה הלכתית עקרונית, אשה אינה משרתת בצבא, רק במלחמת מצווה או ביישובי ספר, שנמצאים כל הזמן במצב של סכנת חיים. אולם, לצערנו, ולדאבון לבנו, גם שירות צבאי שאינו שירות קרבי במסגרת הצבאית של ימינו, שבו משרתים חיילים וחיילות, שלא התחנכו על עקרונות הצניעות, נהפוך הוא, אין מקור לשירותה של חיילת דתית, גם לא כמורה חיילת, אם אכן רוצה היא להמשיך ולשמור על ערכי הצניעות. אמנם ידעתי גם ידעתי, שיזעקו כנגדי חמס, שכאילו אני מוציא לעז על צה"ל, חס ושלום, ולא זו דרכי. אבל מה לעשות, המתירנות היא כנגע מתפשט בחברה הישראלית, בכל המגזרים, צבאי, משטרה, מינהל, מוסדות חינוך (אוניברסיטאות) וכיו"ב. ולכן כל חכם שעיניו בראשו, יבין, שכל עוד זהו מצבנו, תוכל אותה בחורה לתרום את חלקה, בחיים האזרחיים במוסדות סיעודיים, ותשוב כל יום לביתה אם רצונה לתרום למען עמנו.

תאריך: 
28/05/15 י' סיון התשע"ה
x

Audio Playlist