מס' שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. בשבת אני משתמש בשעון שמופעל ע"י בטריה. הצורך שלי הוא רק לראות את השעה ואני אף פעם לא מכוון אותו כדי שיצלצל בשבת. בטעות, בשבת השעון צלצל ולא ידעתי מה לעשות. הורדתי את הכפתור בעזרת יד שמאל (בשינוי - אני ימני), כי לא
רציתי שהשעון ירעיש כל השבת. האם הדבר מותר? האם עברתי על איסור מדרבנן? (יש לציין שאחרי המעשה, אולי הייתי צריך לשים את השעון במחסן. המחסן נמצא בגג - יש לנו דירת גג. אבל כנראה שזה היה מפריע לאח שלי החדר שלו נמצא ליד המחסן)
2. בשולחן ערוך כתוב לגבי דפנות הסוכה:"העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה אם היו חזקים, או שקשר אותם וחיזק אותם עד שלא תהא הרוח מצויה מנידה אותם תמיד, ומילא בין האוירים בתבן ובקש כדי שלא תניד אותם הרוח, וקשר אותם, הרי זו כשרה על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן בלא קנים, אע"פ שקשרן בטוב, זמנין דמינתקי ולאו אדעתיה והוי ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה והרוצה לעשות בסדינים, טוב שיארוג במחיצות קנים בפחות משלשה". הלשון של מרן לגבי דפנות מבד:"אין נכון לעשות". האם לדעת מרן דפנות שעשויות מבד וקשורות היטב ע"י חוטים או אזיקונים (אין חשש שהדפנות יתנתקו), כשרה בדיעבד?
3. אדם שבבין השמשות לפני צאת שבת, הכין משבת לחול. האם לדעת מרן השולחן ערוך הוא עבר על איסור?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. אכן, היה עדיף במקרה שנוצר, להניח אותו שעון המטריד בצלצולו, במחסן או תחת כרית או מזרן. אך אם יש צורך גדול בשעון, כדי לדעת את זמני השעון, ששניים יניחו ידיהם על הכפתור, שמונע את המשך הצלצול.
2. נכון. זו שיטת מרן, וכך מורים ובאים, הגר"ע יוסף זצ"ל ומורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל. אך אחרי בקשת המחילה, לעניות דעתי, אם מדובר בסדינים אטומים, ומהודקים היטב, מותרים לכתחילה, וכדברי רי"ג בסידורו.
3. כן. אבל הדבר תלוי, אם מדובר בעשיית מלאכה, גם הדבר הנעשה אסור, ואם מדובר בלי עשיית מלאכה, רק הכנה כל שהיא, הדבר לא נאסר.

תאריך: 
17/05/15 כ"ז אייר התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist