ברכות על הנחת תפילין

שאלה: 

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, מדוע כאשר המניח תפילין אינו יכול להניח אלא את התפילה של ראש או את של יד הוא מברך ברכות שונות במקום ברכת להניח תפילין. נגיד שיש לו גבס בפרק הזרוע, אזי יברך להניח תפילין ויניח את התפילה של ראש, מדוע יברך במקרה זה "על מצוות תפילין"? בברכת שבוע טוב, אליעזר

תשובה: 

עלינו לדעת, שמצוות תפילין של יד, היא מצווה בפני עצמה, ומצוות תפילין של ראש, היא מצווה בפני עצמה, ואינן מעכבות זו את זו. כלומר אם לא יכול להניח שתיהן, מניח אחת מהן. ואנשי כנסת הגדולה תיקנו שתי ברכות, ברכה למצוות תפילין של יד, להניח תפילין, וברכה למצוות תפילין של ראש - על מצוות תפילין. ולכן, כל אימת שמחמת סיבות שונות, היהודי מניח רק אחת מהן, הוא מברך את ברכת אותה מצווה, ורק כשמניח שתיהן ביחד, בלי לדבר ביניהן, חז"ל הורו שיברך רק ברכת להניח, כי שתי המצוות הן מעניין אחד, אך אם הפסיק, מברך גם על התפילין של ראש, את ברכת אותה מצווה "על מצוות תפילין".

תאריך: 
17/05/15 כ"ז אייר התשע"ה
x

Audio Playlist